CONSERVATION

עבודות שימור

עבודות שימור

תוך כדי ביצוע פרוייקטים בתחילת הדרך כאשר גלעד החל בביצוע דירות יוקרה בירושלים במבנים עתיקים נחשפה החברה לצורך לביצוע עבודות שימור מיוחדות במבנים ברחבי ירושלים ובכל הארץ.
הנושא קסם לגלעד אשר הכשיר עובדים מסוימים לעבודות שימור ואבן מיוחדות וחשף את החברה ליכולות ביצוע ייחודיות בתחום.
בין הפרויקטים שביצעה החברה, הכללו עבודות שימור, בלטו מספר פרויקטים ייחודיים

שכונת שרונה הקריה ת"א עבור משרד הבטחון מבנה אבטחת אישים במ.ק 654:
עבודות בינוי ושימור מיוחדות במבנה מתקופת שכונת שרונה תוך כדי התאמת תשתיות ועבודות בינוי.

מגדל צדק רשות הטבע והגנים:
הקמת גן לאומי מגדל  צדק.
שימור ושחזור המצודה הצלבנית, עבודה תוך כדי הקפדה על מבנה ישן עם צוות בעל ניסיון רב בתחום. 

תל אפק:
החברה ביצעה עבודות שימור וחיזוק מבנים מהתקופה הבריטית, הכוללות עבודות דריכה מיוחדות.

צפו בעבודות שימור נוספות: