SHALEM COLLEGE

המרכז האקדמי שלם

המרכז האקדמי שלם קריית מוריה

הפרויקט בוצע במרכז האקדמי שלם במתחם הסוכנות היהודית בירושלים. 
שיפוץ של שתי קומות קיימות בשטח של כ1400 מ"ר, הקמה של שתי קומות נוספות מעל הקומות הקיימות בשטח של כ-1500 מ"ר. 
העבודה כוללת עבודות פלדה  מורכבות,חיזוק מבנה קיים, עבודות אלומיניום וסיכוך,מערכות חשמל,מיזוג אוויר,אינסטלציה והתאמה למבנה הקיים. עבודות פיתוח וריצוף חוץ. 
 

שיפוץ 2 קומות קיימות, ותוספת של 2 קומות חדשות מעל מבנה קיים.