INSTITUTIONAL PROJECTS

פרויקטים מוסדיים

גופים ציבוריים, מוסדות חינוך ובתי חולים

מחסן CLS משרד הביטחון:
הקמת מחסן לוגיסטי משולב בטון ופלדה, חיפוי וקירוי מפח סינוס גליל מיוחד.

כללית בית רבקה:
עבודות שיפוץ וגמר בבית חולים בית רבקה.

הקמת מגרש ספורט אוניברסיטת אריאל:
הקמת מגרש ספורט כולל ביסוס וקלונסאות בטונים ופיתוח.

חצור מק 291 קלע דוד:
הקמת מבנה מפקדה עבור הגנ"א.

הקרן הקיימת לישראל:
הקמת משרדי הנהלה של קק"ל הכולל עבודות בינוי ותשתיות.

שכונת שרונה הקריה ת"א עבור משרד הבטחון- מבנה אבטחת אישים במ.ק 654:
עבודות בינוי ושימור מיוחדות במבנה מתקופת שכונת שרונה תוך כדי התאמת תשתיות ועבודות בינוי.

הר הרצל חצר משק:
הקמת מבנה לוגיסטי חצר משק עם אדריכל סעדיה מנדל במתחם בית הקברות הצבאי הר הרצל ירושלים.

אוניברסיטת בר אילן:
קבלן מסגרת של אוניברסיטת בר אילן המבצע עבודות בינוי שוטפות כולל בניית מעבדות מורכבות, חדרי מחקר ובתי חולים, כיתות וכו'.

בית אבות בית שלום:
עבודות שיפוץ חדרים ודירות לאוכלוסיית הגיל השלישי כולל עבודות הנגשה ומערכות מורכבות.

רוקר:
שיפוץ משרדי רוקר אינטרנשיונל בירושלים.

תל אפק:
חיזוק ושימור ארבע מבנים מנדטוריים בגן לאומי תל אפק.

צפו בפרויקטים נוספים: