GENERAL PROJECTS

פרויקטים כלליים

פרויקטים כלליים

החברה מבצעת עבודות בינוי שונות בכל רחבי הארץ ועובדת עם מוסדות רבים כגון אוניברסיטאות, מכללות, מוסדות חינוך, חברות כלכליות, עיריות ומשרדי ממשלה שונים.
בין הפרוייקטים:

איסתרא מחקרים:
הקמת משרדים במספר שלבים עבור חברת "איסתרא מחקרים קליניים". העבודה כוללת עבודות בינוי, תשתיות גמר ומחיצות אקוסטיות.

אייקון מחקרים קליניים:
עבודות עבור חברה אירית, הקמת משרדי מחקר הכולל את עבודות הבינוי תשתיות וגמר.

אריאל מגרש ספורט:
הקמת מגרש ספורט עבור סטודנטים באוניברסיטת אריאל.

אריאל קאנטרי כללי:
תוספת קומת חדר כושר במתחם הקאנטרי אריאל.

החברה להגנת הטבע:
צפרות- בניית ממד עבור מרכז מבקרים. תחנה לחקר הציפורים בירושלים.

טדי תאי כבוד:
עבודות בינוי 8 תאי כבוד באצטדיון טדי ירושלים.

מכון לב חדר כושר:
הסבת קומת מסד במרכז מכון לב בירושלים למכון כושר.

צפו בפרויקטים נוספים: