LAGACY

פרויקט לגאסי

דירה בפרויקט לגאסי

החברה ביצעה עבודות גמר בפנטהאוז יוקרה בפרוייקט לגאסי,
הצופה אל חומות העיר העתיקה עם אדריכל הלקוח מארה"ב.