LAUDER CENTER

מרכז לאודר

מרכז הכנסים מכון לאודר


 מרכז לאודר לקידום התעסוקה בנגב, משימה רבת היקף שנועדה לסייע בפיתוח הנגב ובקידומה המואץ של העיר באר-שבע.
פתיחת המרכז מהווה אבן דרך חשובה, אשר תעניק כלים איכותיים ומקצועיים להכוון מקצועי, פתרונות לתעסוקה ויצירת מקומות עבודה. 
החברה הקימה מרכז קונגרסים במבנה לשימור בעיר העתיקה באר שבע.