PERES CENTER
FOR PEACE & INNOVATION

מרכז פרס לשלום וחדשנות

מרכז פרס לשלום וחדשנות

מרכז פרס לשלום ולחדשנות, נוסד בשנת 1996 ע"י נשיאה התשיעי של מדינת ישראל, שמעון פרס ז"ל,
במטרה לקדם את שגשוגה של מדינת ישראל

החברה ביצעה עבודות בינוי והקמת מוזיאון חדשנות, כולל עבודות מולטימדיה מיוחדות ומורכבות, תשתיות הנגשה וגימור,
רצפת בטון מוחלק, מדרגות פלדה התלויות על כבלים במשקל של 22 טון.